Slovenská správa ciest (SSC) nesúhlasí s tvrdeniami opozičnej strany Hlas-SD o nevýhodnosti jej zmluvy na prenájom nových priestorov v Bratislave na Patrónke. Ide podľa nej o nevyhnutnú zmluvu podpísanú po podrobnom výbere a posúdení viacerých alternatív. Štátni cestári majú za využívanie nového sídla počas desiatich rokov zaplatiť spoločnosti Real & Property Advisor približne 14,5 milióna eur. Budova, do ktorej sa sťahujú, patrí firme Arker.

„Sťahovanie SSC do nových priestorov súvisí s dlhodobo neriešenými problémami s budovou na Miletičovej ulici postavenou začiatkom 80. rokov. Nehnuteľnosť doteraz podstúpila iba minimálne úpravy a dostala sa do nevyhovujúceho stavu,“ informoval Martin Guzi z odboru komunikácie organizácie spravujúcej hlavné cesty prvej triedy. Ako poznamenal, dôvodmi kritického stavu budovy podľa štúdie posúdenia porúch sú nedostatky ohrozujúce bezpečnosť užívania a znižujúce úžitkovú hodnotu a zvyšujúce prevádzkové náklady. Problémy sú spôsobené aj prekročenou životnosťou stavebných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktoré môžu viesť k vznikom porúch ohrozujúcich zdravie, resp. k haváriám.

Vnútorný povrch budovy tvoria dupronitové dosky, ktoré sú zaradené medzi karcinogénne pre vysoký obsah azbestových vlákien. „Rekonštrukcia budovy sa vzhľadom na potrebnú výmenu azbestového plášťa nemôže vykonať za prevádzky, a to ani čiastočnej, aby sa zamestnanci nevystavili riziku prachu z azbestu,“ uviedol Guzi.

SSC po odporúčaní Ministerstva dopravy SR ako svojho zriaďovateľa vzhľadom na nevyhovujúci stav budovy začala hľadať nové priestory už pred niekoľkými rokmi. Pre výber priestorov na základe stanovených požiadaviek identifikovala 17 administratívnych objektov, z ktorých sa vyberal úspešný uchádzač. „Výberové konanie na kancelárske priestory sa následne na požiadavku ministerstva dopravy zopakovalo, oslovených bolo viac ako 20 budov od 11 prenajímateľov, z ktorých sa vybral úspešný uchádzač,“ dodal Guzi.

Budova na Miletičovej ulici naďalej zostáva v majetku SSC. Zároveň požiadala rezort dopravy o usmernenie, ako postupovať s budovou ďalej, pričom sa bude riadiť jeho pokynmi.

Ďalšie dôležité správy

Oprava cesty I. triedy
Neprehliadnite

Slovenská správa ciest začala tender na veľkoplošné opravy ciest