Regenerované použité batérie z elektromobilov by mali v budúcnosti slúžiť ako základ pre kontajnerové úložiská energie s kapacitou od 250 do 750 kilowatthodín (kWh).

Energie z obnoviteľných zdrojov

Úložiská prispejú k lepšiemu využitiu energie z obnoviteľných zdrojov a posilnia energetickú bezpečnosť prevádzky energetických sietí, uviedla v utorok spoločnosť Energo – Aqua, ktorá na tento projekt získala grant z európskych fondov vo výške cez 15 miliónov eur.

,,Ide o unikátny projekt, ktorý pomôže nielen Slovensku, ale aj Európe posunúť sa bližšie k energetickej nezávislosti," uviedla spoločnosť. Na vývoji a výskume tejto inovácie sa podieľajú aj slovenské univerzity, čím projekt prepája vzdelávanie s potrebami praxe.

,,Spojenie akademickej obce s aplikovaným výskumom je na Slovensku mimoriadne vzácne, no pre budúci rozvoj slovenskej vedeckej obce kľúčové. Vzájomná spolupráca na projektoch európskeho rozmeru ponúkne univerzitám, nádejným výskumníkom a vedcom, ale aj partnerom z podnikateľského sektora možnosti spoločného rastu v medzinárodnom prostredí," uviedol Jozef Matušov, projektový líder a predseda predstavenstva spoločnosti Energo – Aqua.

Udržateľné riešenia v elektromobilite

Projekt je spolufinancovaný z nenávratného príspevku vo výške 15,2 milióna eur, ktoré spoločnosť získala od Ministerstva hospodárstva SR na základe hodnotenia Európskej komisie.

Okrem toho, že táto inovácia prinesie udržateľné riešenia v segmente elektromobility a prispeje k výraznému rozšíreniu využiteľnosti energie z obnoviteľných zdrojov, prinesie aj nové pracovné príležitosti v Trenčíne a v jeho okolí. Projekt ráta s vytvorením desiatok priamych a nepriamych pracovných miest, vrátane výskumných a projektovo-realizačných pozícií.

Spoločnosť Energo-Aqua bola založená v roku 2004 a zaoberá sa prípravou, realizáciou a prevádzkovaním malých vodných elektrární. Doposiaľ spustila do prevádzky niekoľko malých vodných elektrární na rieke Hron a na rieke Váh. Spoločnosť sa venuje vývoju kontajnerových batériových úložísk z regenerovaných modulov v rámci projektu European Battery Innovation, ktorý patrí medzi dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI).

Ďalšie dôležité správy

IAA Mobility
Neprehliadnite

Slovensko sa chce vyhnúť blackoutom, postaví prvé veľkokapacitné batériové úložisko