Spoločnosť Nissan Motor Co a jej pobočka z Blízkeho východu spreneverili zisky od svojho partnera počas desaťročia a prehrali súd v prospech spol. Al Dahana FZCO v súdnom procese vo výške približne 1,3 miliardy dirhamov (350 miliónov dolárov).

V prípade, ktorý bol prvýkrát podaný 4. júla 2019, bolo požiadané o náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia zmluvy zo strany spoločnosti Nissan, jej dcérskej spoločnosti Nissan Middle East a dvoch menovaných riaditeľov. Dubajský súd prvého stupňa pôvodne vydal rozsudok, ktorým nariadil spoločnosti Nissan zaplatiť spoločnosti Al Dahana sumu 1,3 miliardy emirátskych dirhamov (AED) vrátane úrokov do 29. septembra 2021.

Envision AESC investuje 450 miliónov GBP do novej gigatovárne, ktorá bude ročne dodávať batérie pre 100 000 elektromobilov Nissan.
Neprehliadnite

Nissan ohlásil rozšírenie výroby elektromobilov v Británii

Po preskúmaní predložených dôkazov a ustanovení zákona vydal Dubajský súd pre naliehavé záležitosti 4. októbra 2021 predbežný príkaz na zaistenie tovaru a hnuteľných vecí, bankových účtov a zostatkov týchto dvoch spoločností a ocenil dlžnú sumu, ktorú majú splatiť na približne 1,3 miliardy AED vrátane úrokov.

„Spoločnosť Al Dahana je s verdiktom súdu mimoriadne spokojná a chcela by poďakovať dubajským súdom za ich nestranné a spravodlivé rozhodnutie. Cítime, že sme boli vypočutí, a veríme, že to pomôže ďalším regionálnym spoločnostiam, aby sa tiež domohli spravodlivosti," povedal Nasser Watar, generálny riaditeľ spoločnosti Al Dahana Group.

Spoločnosť Nissan a Al Dahana FZCO oznámili založenie spoločného podniku Nissan Gulf FZCO (NGF) v októbri 2008. Cieľom bolo najmä zlepšiť marketingovú a predajnú stratégiu spoločnosti Nissan  a zaviesť plnohodnotnú platformu finančných služieb cez všetky krajiny Blízkeho východu a severnej Afriky.