Nadácia Volkswagen Slovakia rýchlo zareagovala a poskytla prvú pomoc tam, kde to bolo najpotrebnejšie. „Bola jar, na Slovensku sa objavili prvé prípady nákazy a domovy sociálnych služieb sa ocitli na okraji záujmu, bez dostatku ochranných pomôcok. V nadácii sme sa zhodli, že im treba okamžite pomôcť. Vyčlenili sme mimoriadnych 20-tisíc eur,“ spomína si projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia Katarína Mariňáková. V spolupráci s Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike sa podarilo včas zabezpečiť 444 zariadení sociálnych služieb ochrannými pomôckami – overalmi, respirátormi, rúškami, ochrannými čiapkami či návlekmi na topánky. Situácia bola vážna, išlo o zdravie a životy vyše 10-tisíc ľudí.

Skupín, ktoré sa zo dňa na deň ocitli v neistote, pribúdalo. Nadácia Volkswagen Slovakia pokračovala v rámci realizačných možností v naplánovaných a rozbehnutých projektoch a grantových programoch, prostredníctvom ktorých sa prioritne zameriava na vzdelávanie a znevýhodnené skupiny. Koronakríza so sebou priniesla zbrzdenie trhu, mnohé prevádzky museli svoju činnosť obmedziť či úplne prerušiť. V náročnej situácii sa ocitli aj chránené dielne. „Ľudia, ktorým dávajú chránené dielne prácu, patria všeobecne k tým, ktorí si len veľmi ťažko nájdu uplatnenie na trhu práce, ak vôbec. S príchodom epidémie hrozilo, že prídu aj o prácu v chránenej dielni, preto sme sa rozhodli konať,“ vysvetľuje projektová manažérka Alexandra Pappová. Vznikol tak grantový program Rúška pomoci, ktorý využilo 15 chránených dielní. Spod šikovných rúk zamestnancov a zamestnankýň vyšli vďaka tejto aktivite tisícky rúšok, ktoré sa ďalej rozdávali seniorom v okolí, nemocniciam a zariadeniam sociálnej starostlivosti, rodinám v hmotnej núdzi či ľuďom v marginalizovaných komunitách. Vďaka finančnej podpore vo výške 50-tisíc eur udržali podporené chránené dielne prácu pre svojich zamestnancov a klientov a zároveň vyrábali toľko potrebné a v tom čase nedostatkové rúška.

Ilustračné foto.
Zdroj: Volkswagen
Ilustračné foto.

„S príchodom epidémie koronavírusu sme zaznamenali rastúci dopyt po pomoci. Tam kde bola potrebná aj doteraz, sa potreba pomoci ešte prehĺbila. A to vo všetkých oblastiach, ktorým sa dlhodobo venujeme. Utrpelo toľko potrebné vzdelávanie i znevýhodnené skupiny,“ vymenúva Alexandra Pappová. Ešte počas prvej vlny vynaložila Nadácia Volkswagen Slovakia na pomoc najzraniteľnejším a najohrozenejším osobám 80-tisíc eur. Okrem zariadení sociálnych služieb a chránených dielní podporila aj Slovenský Červený kríž. Sumou 10-tisíc eur prispela na obnovu vybavenia humanitárneho stanu vrátane elektrocentrály, poľných lôžok, diek a spacích vakov či úložných a prenosných boxov na materiál, ako aj na zakúpenie technického vybavenia, odevov a ochranných osobných prostriedkov potrebných pre pracovníkov a dobrovoľníkov v teréne.

Aktuálne Slovensko bojuje s druhou vlnou epidémie a po zhodnotení situácie sa nadácia rozhodla vyčleniť ďalšie mimoriadne finančné prostriedky v hodnote 150- tisíc eur na pomoc znevýhodneným skupinám. „Sumou 90-tisíc eur podporíme centrá pre deti a rodiny, pričom sa zameriame najmä na vytváranie nových možností aktívneho a hodnotného trávenia voľného času pre deti a mladých, ktorí v nich žijú a tiež zostali v dôsledku epidémie izolovaní. Vďaka našej podpore budú môcť vybudovať alebo prerobiť rôzne spoločenské priestory, či už v exteriéri alebo v interiéri, a vybaviť ich potrebným zariadením. Veríme, že športové aktivity, rôzne voľnočasové krúžky alebo dielne obohatia svet detí a rozšíria ich záujmy do budúcnosti,“ prezradila Alexandra Pappová. Druhou oblasťou je podpora detí a dospelých s poruchou autistického spektra, ktorí zostali v súvislosti s opatreniami doslova odrezaní od sveta a vďaka nadácii im bude umožnené absolvovať terapeutické aktivity v domácom prostredí.

Pomocnú ruku podali hneď na jar i samotní zamestnanci automobilky. Tí sa snažili zužitkovať svoje poznatky a dlhoročné skúsenosti pre dobrú vec, vďaka čomu dokázali rýchlo, jednoducho a efektívne zaobstarať chýbajúce ochranné štíty pre ľudí v prvej línii, konkrétne pre zdravotníkov. Pracovníkom z pilotnej haly sa podarilo pripraviť 800 ochranných štítov pre nemocnice a ďalšie aj pre zamestnancov výrobného závodu. Tieto praktické a nedostatkové ochranné pomôcky úprimne potešili personál v piatich nemocniciach v Bratislave a Martine.