Modernizácia železničného úseku medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou SR a ČR by sa mala začať už v tomto roku. Oznámilo to mesto Malacky, ktorého sa obnova takisto týka. Samospráva sa odvoláva na informácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Malacky pripomínajú, že trať z Bratislavy po hranice s Českou republikou je z dôvodu projekčných a stavebných prác rozdelená na tri úseky: Devínska Nová Ves – Malacky, Malacky – Kúty a Kúty – štátna hranica SR/ČR.

Prevezie vás aj lokomotíva Hurvínek.
Neprehliadnite

ŽSR podpísali zmluvu na modernizáciu trate pri Devínskej Novej Vsi

Rekonštrukcia mosta cez Moravu

Práve v prípade posledného spomínaného úseku očakávajú ŽSR vydanie stavebného povolenia po 30. novembri a začiatok stavebných prác je plánovaný 20. decembra 2021.

Vzhľadom na to, že na spomínanom úseku sa nachádza aj most cez rieku Morava, ktorého rekonštrukcia bude technicky, fyzicky a logisticky náročná, prípravné práce sa začnú zrejme skôr.

„Zhotoviteľ stavby vykonáva všetky možné potrebné kroky k tomu, aby mohol začať vykonávať búracie práce na časti mostnej konštrukcie už v októbri 2021," citujú Malacky riaditeľku odboru komunikácie a marketingu ŽSR Riu Feik Achbergerovú.

Na ceste k stredoeurópskemu TGV

V septembri vláda zároveň potvrdila zámer zapojiť Slovensko do siete vysokorýchlostných tratí, ktoré by mali prepájať krajiny  Vyšehradskej štvorky (V4). Na návrh Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR odobrila vypracovanie národnej štúdie uskutočniteľnosti.

Rezort v materiáli konštatoval, že spoločným vyhlásením predsedov vlád V4 z roku 2019 bolo deklarované pristúpenie Slovenskej republiky k projektu vysokorýchlostnej trate (VRT) spájajúcej hlavné mestá V4. V Českej republike následne zintenzívnili práce na príprave zámeru vysokorýchlostnej trate z Prahy do Brna a Břeclavi s horizontom čiastočnej premávky v roku 2030.

Český rýchlovlak by mohol prekonať vzdialenosť z hlavného mesta do Brna za hodinu a ďalšiu hodinu by trvala jazda z Brna do Bratislavy, pokiaľ by trať viedla až tam.