Hlavnými témami štvrtkového zasadnutia Rady EÚ pre konkurencieschopnosť v Bruseli boli diskusie o návrhu núdzového nástroja pre jednotný trh (SMEI), o návrhu nariadenia o ekodizajne udržateľných produktov (ESPR) a odolnosti jednotného EÚ trhu v kontexte vojny na Ukrajine. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec.

Núdzový nástroj pre jednotný trh 

Spresnil, že ministri hľadali spôsob, ako zabrániť narušeniu jednotného trhu počas krízových období. Podľa jeho slov Rada ministrov ocenila návrh núdzového nástroja pre jednotný trh (SMEI), ktorý bol predložený len pred 10 dňami, lebo spoločný trh je jedným z hlavných prínosov EÚ.

„Dnes sme si vymenili len prvé dojmy o tomto nástroji. Je potrebné v najbližších dňoch a týždňoch zanalyzovať tento návrh podrobnejšie. Čo sa nám páčilo, je návrh na urýchlenie procesu uvádzania na trh produktov a služieb na jednotný trh počas kríz odstraňovaním existujúcich bariér a napríklad aj zjednodušením verejného obstarávania," uviedol Oravec.

Podľa jeho slov si však členské štáty počas kríz neželajú viac centralizovaných úprav zo strany eurokomisie, ako je potrebné na jednotnom trhu, lebo trh a hráči na trhu majú dostatok schopnosti čeliť krízam.

Základný pilier ekonomickej prosperity

Na význam jednotného trhu upozornil aj český minister hospodárstva Jozef Síkela, ktorý Rade ministrov predsedal v mene českého predsedníctva v Rade EÚ.

„Jednotný trh je základným pilierom ekonomickej prosperity aj ekonomického úspechu firiem," uviedol. A spresnil, že cieľom SMEI je zaistiť dostupnosť mnohých produktov na spoločnom trhu aj v dobách kríz alebo neočakávaných okolností ako pandémia ochorenia covid-19. „Je to dôležité aj z toho dôvodu, že aj v krízových dobách musíme pamätať na to, že jednotný trh musíme zlepšovať a zveľaďovať a zaistiť jeho fungovanie v rámci ekonomickej sebestačnosti a odolnosti," vysvetlil.

Dopad energetickej krízy na spoločný trh 

Pri debatách o návrhu nariadenia o ekodizajne udržateľných produktov ministri podľa Oravca zdôraznili, že najmä počas súčasnej energetickej krízy možno povedať, že to nie je len vhodný ekologický, ale aj ekonomický koncept.

„Pomôže nám riešiť problémy so spotrebou energie a zdrojov," skonštatoval štátny tajomník. Zároveň by však EÚ pri zavádzaní tohto konceptu mala zabrániť disproporčnému zvyšovaniu nákladov pre priemysel a podnikateľský sektor.

Pri rozprave o dopadoch energetickej krízy na spoločný trh všetky členské štáty podľa Oravca zdôraznili, že treba zachovať základné slobody na jednotnom trhu, aby ten mohol fungovať bez problémov.

A čo sa týka podpory pre Ukrajinu, Rada ministrov debatovala o dopade ruskej agresie na stabilitu európskeho trhu a o tom, aké opatrenia treba prijať voči rastúcej inflácii a zvyšovaniu cien energie. Oravec upozornil na všeobecný konsenzus ministrov o tom, že počas najbližších rokov bude dôležité, aby krajiny eurobloku začlenili a integrovali Ukrajinu do jednotného trhu EÚ.

Ďalšie dôležité správy

Kedysi nepredstaviteľná situácia sa v Európe túto zimu možno stane realitou. Kontinentu hrozí, že výpadky elektriny či energia na prídel spôsobia výpadok mobilných sietí.
Neprehliadnite

Energetická kríza zasiahla ďalší sektor. Európa sa pripravuje na výpadky mobilných sietí