Prevažnú časť z podielu zaplatenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb (asignačná daň) dostávajú združenia (zväzy, spolky) a nadácie. Napríklad v roku 2021 dostali združenia 53 miliónov eur, čo predstavovalo 63,4 percenta z celkovej poukázanej dane a nadácie dostali 22,9 milióna eur, čo predstavovalo 27,4 percenta. Zvyšné právne formy získali prostredníctvom asignácie dane 7,6 milióna eur, čo je 9,2 percenta. Vyplýva to z aktuálnej analýzy spoločnosti FinStat.

Napriek tomu, že združenia tvorili viac ako 90 percent z celkového počtu prijímateľov asignačnej dane, tak z celkového objemu prijatých prostriedkov mali podiel len 63,4 percenta, vyplýva z analýzy.

Dve percentá brali 28 percent peňazí

Naopak, nadácií, ktoré prijímali asignačnú daň v roku 2021, bolo len 285 (1,8 percenta), avšak podiel prijatých prostriedkov predstavoval až 27,4 percenta. Dôvodom je fakt, že organizácie tretieho sektora, ktoré dostali najväčší objem prostriedkov, sú nadácie založené väčšinou veľkými spoločnosťami.

Prvých 20 poberateľov, ktorí dostali v roku 2021 najviac prostriedkov, bolo 13 nadácií, päť združení a dve neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Dvadsať najväčších poberateľov dostalo v posledných piatich rokoch každý rok viac ako pätinu všetkých prostriedkov vyplatených v rámci asignácie dane. "V roku 2021 to bola skoro štvrtina všetkých prostriedkov, presnejšie 24,32 percenta," uviedol FinStat.

Prvá trojka nadácií

Prvé tri miesta v rebríčku podľa prijatých prostriedkov obsadili vlani Nadácia Pontis s viac ako tromi miliónmi eur, nasledovaná Nadáciou EPH, ktorá prijala viac ako 2,3 milióna eur a necelé 2,3 milióna eur prijala Nadácia SPP. Až deväť z 20 najväčších prijímateľov asignačnej dane založili veľké spoločnosti z energetiky, bankovníctva alebo automobilového priemyslu.

Podiel zaplatenej dane z príjmu organizácií tretieho sektora dlhodobo rastie a v roku 2021 dosiahol najvyššiu hodnotu za posledných 13 rokov (83,6 milióna eur). Výnimkou bol len rok 2020, a to z dôvodu pandémie a posunutia vyplácania podielu zaplatenej dane do ďalšieho roka.

Počet prijímateľov rastie

Zvyšuje sa aj celkový počet prijímateľov. Kým v roku 2009 bol počet prijímateľov 7767, tak v roku 2021 stúpol na 16 128, čo predstavuje nárast o necelých 108 percent. Od roku 2009 do 2021 registruje FinStat celkovo 24 073 organizácií tretieho sektora, ktoré boli aspoň v jednom roku za dané časové obdobie registrované v zozname prijímateľov podielu zaplatenej dane.

Poukázať dve alebo tri percentá zaplatenej dane z príjmu neziskovým organizáciám môžu fyzické osoby. Tri percentá iba v prípade, že počas roka vykonávali dobrovoľnícku činnosť v minimálnom rozsahu 40 hodín za rok. Právnické osoby môžu poukázať jedno percento dane z príjmu. Ak spoločnosť počas roka darovala prostriedky v minimálnej výške 0,5 percenta zaplatenej dane, tak môže poukázať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič 22. marca 2022. FOTO TASR - Dano Veselský
Neprehliadnite

Matovič skrýva miliardy eur, no mália sa mu. Nižšie dane nebudú, chce vybrať od ľudí ešte viac