Spoločnosť SCHUNK bola prezentovať inovatívne riešenia pre automatizovanú, flexibilnú a udržateľnú výrobu. A vrcholom digitalizácie procesov bol ešte výkonnejší inteligentný upínač nástrojov iTENDO².

Požiadavky na upínanie nástrojov sa zvyšujú. Andreas Kühl, výkonný riaditeľ dcérskej spoločnosti SCHUNK v Taliansku vysvetľuje, prečo: „Obrábacie nástroje sú čoraz komplexnejšie. Okrem tlmiaceho a vibračného správania je pre používateľov čoraz dôležitejšia jednoduchosť obsluhy a rýchly proces nastavenia.“ Na splnenie týchto požiadaviek spoločnosť SCHUNK ponúka široké portfólio produktov pre technológiu upínania obrobkov a nástrojov ─ a neustále pokračuje v ich vývoji. Na veľtrhu EMO 2021 v Miláne od 4. do 9. októbra 2021 spoločnosť predstavila svoje novinky. Vrcholom bol iTENDO². Umožňuje používateľom pohodlne monitorovať obrábacie procesy. Senzorický upínač nástrojov monitoruje proces priamo na nástroji, deteguje nepredvídané nestability a komplexne ich dokumentuje. Zároveň je kompaktnejší, výkonnejší a univerzálnejší ako jeho predchodca. Okrem iného dokáže vyhodnotiť sériové činnosti a plniť úlohy v leteckom inžinierstve so zvýšenou maximálnou rýchlosťou rotácie 30 000 otáčok za minútu.

So silovým upínacím blokom KSP3 otvára spoločnosť SCHUNK nové možnosti použitia v oblasti automatizovaného nakladania do strojov. Ide o prvý produkt nového modulárneho systému TANDEM3.
Zdroj: SCHUNK
So silovým upínacím blokom KSP3 otvára spoločnosť SCHUNK nové možnosti použitia v oblasti automatizovaného nakladania do strojov. Ide o prvý produkt nového modulárneho systému TANDEM3.

Nové upínače nástrojov dokážu ešte viac

Modulárny systém TANDEM3 tiež otvára viac možností pre aplikácie. Nová generácia upínacích silových blokov nahrádza modulárny systém TANDEM-plus a rozširuje portfólio o nespočetné množstvo variantov s ďalšími technickými vlastnosťami, ktoré umožňujú automatizované nakladanie do strojov. Trvanlivosť, flexibilita a udržateľnosť sú pre spoločnosť SCHUNK vždy ťažiskovými aspektmi pri ďalšom vývoji výrobkov – ako sú nové skľučovadlá ROTA THW3 a ROTA-M flex 2+2. Môžu sa flexibilne prispôsobiť širokej škále upínacích úloh. Okrem toho sú úplne utesnené. To je dobré pre používateľa aj pre životné prostredie, pretože benefitom sú dlhšie intervaly údržby, a to aj v pri náročnom nepretržitom používaní.

Výroba sa stáva nielen udržateľnejšou, ale aj čoraz autonómnejšou a prepojenejšou. Na veľtrhu EMO prezentovala spoločnosť SCHUNK riešenia pre automatizáciu obrábacích strojov ako šikovnú kombináciu uchopovacích systémov, upínačov nástrojov a technológie upínania. V stánku odborník na automatizáciu predviedol, ako coboty pomáhajú pri priamom nakladaní obrábacích nástrojov, alebo ako je možné flexibilne meniť upínacie zariadenia prostredníctvom paletového nakladania. Návštevníci tiež mohli vidieť počiatočné portfólio elektrických upínacích zariadení, ktoré môžu byť integrované do výroby ako digitálny komponent v budúcnosti.

Dobré pre používateľov a životné prostredie: skľučovadlá ROTA THW3 a ROTA-M flex 2+2 sú úplne utesnené. V dôsledku toho si vyžadujú menej častú údržbu.
Zdroj: SCHUNK
Dobré pre používateľov a životné prostredie: skľučovadlá ROTA THW3 a ROTA-M flex 2+2 sú úplne utesnené. V dôsledku toho si vyžadujú menej častú údržbu.