Akokoľvek je čiastková automatizácia užitočná, jej skutočný potenciál je možné využiť len pri komplexnom prepojení všetkých nadväzujúcich agend v jednom firemnom systéme. Potom je firma pripravená prosperovať v časoch blahobytu i bez úhony prečkať dobu krízy.

Komplexný informačný systém zvláda nielen potrebnú automatizáciu a plánovanie výroby, ale zabezpečí hlavne logickú nadväznosť výrobného procesu na ostatné firemné agendy – od nákupu materiálu cez optimalizáciu využitia výrobných liniek s ohľadom na skladové zásoby po evidenciu aktuálneho stavu objednávok či fakturácie.

Samozrejmosťou je potom reporting a ľahká príprava podkladov pre inventúry, audity či daňovú kontrolu. Tým však možnosti automatizácie nekončia. Napojený môže byť e-shop s možnosťou prijímať požiadavky na customizovanú výrobu, dochádzkový systém vrátane mzdovej agendy alebo precízne organizovaný sklad s rýchlou expedíciou.

Príkladom spoločnosti, ktorá sa vydala modernou cestou automatizácie, je tradičný slovenský výrobca túb TUBAPACK, a.s. Ročne vyprodukuje približne 300 miliónov hliníkových a laminátových túb pre farmaceutický, chemický, potravinársky a kozmetický priemysel. 98 % jeho produkcie smeruje na export. Uspieť na náročných zahraničných trhoch pomáha spoločnosti informačný systém ABRA Gen.

V čom ABRA Gen TUBAPACK-u pomáha?

  • Systém ABRA Gen eviduje detailné informácie o výrobku, presný čas, kedy sa daná šarža vyrábala a počet výrobkov v danej šarži.
  • ABRA Gen umožňuje kedykoľvek nahliadnuť do histórie výrobku.
  • Efektívne riadenie výroby je vyriešené nasadením PLM terminálov.
  • Organizáciu skladu zaisťuje systém ABRA Gen pomocou pokročilých 2D kódov.
  • Načítanie na sklad a rýchly presun materiálu do výroby zjednodušuje mobilný terminál s aplikáciou Mobilný skladník.