zatvoriť galériu
Učiteľ dejepisu počas dištančnej výučby v prázdnej triede.