zatvoriť galériu
Rodina Loveckých: zľava dcéra Katarína Kuropková Lovecká, dcéra Agnes, jej partnerka Andrea Jesenáková, zať Michal Kurop
Rodinná „stráž“ Slobodného vinárstva na Majeri Zemianske Sady
Vinári kohút
Vinári
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Rodina Loveckých: zľava dcéra Katarína Kuropková Lovecká, dcéra Agnes, jej partnerka Andrea Jesenáková, zať Michal Kurop
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Slobodné vinárstvo
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Vinári kohút
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť
Tvorcovia oranžového vína, ktoré ocenil aj Guardian: Učíme sa deliť si zodpovednosť