zatvoriť galériu
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Najväčšie enviromentálne záťaže SR
Najväčší dodávatelia sanačných prác
Skládka Koželužní v Bošanoch
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Na skládke Vlčie hory vytvorili v rokoch 2014 až 2015 nezákonne jazerá s ropnými 
látkami. Napravo je aktuálna satelitn
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 4/13
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 5/13
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Skládka galvanických kalov pri Myjave
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 8/13
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 10/13
Petrochema v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 12/13
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 13/13
tema 21 LF
Skládka Vlčie hory pri Hlohovci
Skládka Vlčie hory pri Hlohovci
Skládka Vlčie hory pri Hlohovci
Skládka Vlčie hory pri Hlohovci
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Banské vody v Petrovej doline pri Poproči
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka odpadu pri Starej Ľubovni
Skládka Koželužní v Bošanoch
Skládka Koželužní v Bošanoch
Skládka Koželužní v Bošanoch
Skládka Koželužní v Bošanoch
Skládka Koželužní v Bošanoch
Skládka galvanických kalov pri Myjave
Skládka galvanických kalov pri Myjave
Skládka galvanických kalov pri Myjave
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Gudrónové jazerá pri Predajnej na Horehroní
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis 1/13
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis
Toxické kopce a jazerá sa menia na veľký biznis