zatvoriť galériu
Precvičenie a preverenie vzájomných väzieb, pripravenosti a reakcie krízových štábov na všetkých stupňoch riadenia je cieľom cvičenia simulovanej havárie jadrového zariadenia v atómovej elektrárni Bohunice V2. Cvičenie na národnej úrovni sa uskutoční 17. a 18. októbra pod gesciou Ministerstva vnútra SR. Jaslovské Bohunice, 15. októbra 2012. FOTO TASR - Henrich Mišovič