zatvoriť galériu
Využitie geotermálnej energie v Ďurkove pri Košiciach
Graf, Geotermálne elektrárne v Európe (2020)
Prvá maďarská geotermálna elektráreň Turawell je výsledkom spolupráce islanskej spoločnosti Mannvit a singapurskej KS Orka. Má inštalovaný výkon 3 MW a uvedená do prevádzky bola v roku 2017.
Geotermálny vrt pri obci Ďurkov vyhĺbili v roku 1998 a odvtedy ostáva nevyužitý.