zatvoriť galériu
Na snímke Daniel Bytčánek, iraditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity.