zatvoriť galériu
Kodifikácia slovenčiny je podľa Gabriely Múcskovej na Slovensku nastavená pomerne prísne, a preto sa bežná jazyková prax
Gabriela Múcsková: „Ak sa v spoločnosti vyskytuje jav diskriminácie, odráža sa to aj v používaní jazyka.&
Kodifikácia slovenčiny je podľa Gabriely Múcskovej na Slovensku nastavená pomerne prísne, a preto sa bežná jazyková prax
Gabriela Múcsková
Gabriela Múcsková
Gabriela Múcsková
Gabriela Múcsková
Riaditeľka JÚĽŠ: Angličtine sme dali veľkú prestíž, nečudujme sa hybridom