zatvoriť galériu
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave