zatvoriť galériu
TREND: LENKA RUŠÁROVÁ
Strach zvládame tým lepšie, čím viac hrozbu vnímame ako kontrolovateľnú, predpovedateľnú a známu.
Pod vplyvom strachu majú ľudia  myslenie centrované na zdroj hrozby a pesimistickejšie vidia svoju budúcnosť.