zatvoriť galériu
Plátanie dier. Doslova - problém ciest je nielen v tenkom rozpočte, ale neraz aj v tenkom asfalte a iných chytráctvach
cesty I. triedy