zatvoriť galériu
Najväčšie výdavky vynaložila Nadácia Volkswagen Slovensko aj vlani na podporu výučby nemčiny pre deti.
Nadácia SPP rozdelí prostredníctvom mioriadneho grantu SPPolu 200-tisíc eur poskytovateľom sociálnych služieb.
Nadácia EPH pomohla v priebehu apríla zrealizovať v zariadeniach pre seniorov viac ako päťtisíc testov na koronavírus.
Nadácia Slovenskej sporiteľne vzdeláva v oblasti finančnej gramotnosti aj učiteľov.
S pomocou Nadácie Volkswagen vzniklo päť skupín detí v materských školách, ktoré sa rozvíjajú v nemčine.
Tradičným zameraním Nadácie Allianz je podpora dopravnej výchovy, osvety a prevencie nehodovosti.