zatvoriť galériu
Talianský premiér Mario Monti.
 Plynov· krÌza a nedostatok plynu v nasleduj˙cich mesiacoch Slovensku nehrozia. PoËas dneönÈho kontrolnÈho dÚa na centr·lnom dispeËingu prev·dzkovateæa prepravnej siete Eustream v Nitre to potvrdil predseda predstavenstva Eustream Antoine Jourdain. Firma od 17. novembra tohto roka prev·dzkuje tri kompresorovÈ stanice.
Igor Matovič
Na snímke nový skener na kontrolu dopravných prostriedkov na hraničnom priechode Vyšné Nemecké-Užhorod. Slávnostne ho uviedli do prevádzky minister financií SR Igor Matovič spolu s prezidentom Finančnej správy (FS) Jiřím Žežulkom. Spustením nového skenera Finančná správa prispieva k naplneniu cieľa modernizácie hraničných priechodov na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici v snahe zvýšiť efektívnosť colných kontrol, zabrániť nezákonnému dovozu tovaru a priniesť lepšie služby podnikateľským subje