zatvoriť galériu
Prvou firmou, ktorej elektrárne pomohli prefinancovať lokálny zdroj elektriny, je textilný závod Muller Textiles Slovakia neďaleko Humenného.
Fotovoltické panely umožňujú textilke produkovať elektrinu z obnoviteľných zdrojov.
Batériový systém vie optimalizovať výrobu fotovoltickej elektrárne a vylepšiť spotrebu zákazníka.