zatvoriť galériu
Kostol sv. Jána na Kaneu v Ochride.