zatvoriť galériu
teplo
Až 40 percent emisií metánu vzniká chovom dobytka. Poľnohospodárstvo je najväčším producentom škodlivých plynov.