zatvoriť galériu
Ovce
Na snímke Kriváň, jeden z najvyšších vrchov Slovenska. Dosahuje výšku 2 494,7 m n. m.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miro ženie stádo oviec pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ženie stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ženie stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ženie stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke je interiér koliby na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ženie stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke sú ovce na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke je interiér koliby na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke Kriváň, jeden z najvyšších vrchov Slovenska. Dosahuje výšku 2 494,7 m n. m.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ženie stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ženie stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke sú ovce na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke  bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke Kriváň, jeden z najvyšších vrchov Slovenska. Dosahuje výšku 2 494,7 m n. m.
Na snímke je bača Miroslav Potanecký na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
Na snímke je stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
„Nemáme ľudí, nikto to nechce robiť. Všetci by len pri počítačoch sedeli.“ Miroslav Potanecký, bača na salaši v Hybiach
Najviac mlieka sa vydojí na salaši na začiatku sezóny. Vtedy je denná produkcia 
viac ako 200 litrov.
Na snímke bača Miroslav Potanecký ručne dojí stádo oviec na salaši pod končiarmi Vysokých Tatier neďaľeko obce Hybe.
ovce
Hybe