zatvoriť galériu
absolventka promo?n? akt ude?ovanie vysoko?kolsk? diplom akademick? titul verejn? vysok? ?kola kom?r?ansk? Univerzita J. Selyeho UJS Ma?ari ?t?dium materinsk? vyu?ovac? jazyk ma?arsk? ma?arsk? men?ina historicky prv? prom?cia ?erstv? absolventi