zatvoriť galériu
Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove momentálne realizuje prezenčnú výučbu končiacich štvrtákov a dištančnú výučbu ostatných ročníkov. Vyučujú tu dva študijné odbory, prvým je elektrotechnika a druhým informačné a sieťové technológie. Škola vypracovala nový špeciálny rozvrh hodín kde praktické cvičenia z odborných predmetov sa kumulujú do dvoch dní, ostatné predmety sú počas ďalších dní a v piatok sú všetky hodiny robené dištančným spôsobom a ide hlavne o teoretické predmety. Na
Kto sú zamestnanci slovenských bizniscentier, graf
Aké veľké sú bizniscentrá na Slovensku (%), graf
Aké veľké sú bizniscentrá na Slovensku (%)