zatvoriť galériu
tieňoví ministri zdravotníctva Pavol Martanovič, Tibor Hlavatý, Irén Sárközy, Marian Faktor a Štefan Zelník