zatvoriť galériu
Zahraniční pracovníci pomáhajú. Mnohí tu však neplatia dane ani odvody