zatvoriť galériu
PK 1 Londýn - Nový britský minister financií Jeremy Hunt opúšťa sídlo britskej premiérky na Downing Street 10 po tom, čo nahradil vo funkcii Kwasiho Kwartenga v Londýne 14. októbra 2022. Hunt v pondelok zruší