zatvoriť galériu
veterné turbíny na poli
Plynovod odovzdávacej stanice Ve¾ké Kapušany 20. januára 2009 po tom, ako sa obnovili dodávky plynu z Ruskej federácie na Slovensko cez ukrajinský tranzit. FOTO TASR/Archív SPP *** Local Caption *** energetická plynová kríza zemný plyn politika dodávky plynu  odovzdávacia stanica Kapušany plynové potrubie dodávky obnovené upravený regulaèný stupeò Ruská federácia územie Ukrajina tranzit ruský plyn dodávka obnovená