zatvoriť galériu
Náklady približne 11,5 milióna eur (345,449 milióna Sk) si vyžiada výstavba dvojitého elektrického vedenia zvl᚝ vysokého napätia 2x400 kV, ktoré z Moldavy nad Bodvou v okrese Košice-okolie do Košíc realizuje Slovenská elektrizaèná prenosová sústava (SEPS), a.s., Bratislava. Úèelom stavby je tiež zabezpeèenie spo¾ahlivého napájania hutníckej spoloènosti U.S. Steel Košice z prenosovej sústavy SEPS.    Ïalej viï správu TASR.      Šaca  20.7.2009    FOTO TASR – Milan Kapusta
SPP, Slovenský plynárenský priemysel
Vodíková ekonomika, infografika
európsky parlament