zatvoriť galériu
Odhad počtu chýbajúcich tried v materských školách 2018-2019
Zaškolenosť detí v predškolskom veku v krajinách EÚ
Zaškolenosť v okresoch SR s najvyšším podielom rómskej populácie
Podiel 3-4 ročných detí na predškolskom vzdelávaní v prípade zavedenia povinného posledného ročníka
Najviac ohrozené okresy SR - zaškolenosť 3-5-ročných detí 2017
Podiel 3-5 ročných detí na predškolskom vzdelávaní v SR - rok 2017
Ako v EÚ zvyšujú zaškolenosť detí
Odhad počtu chýbajúcich tried v materských školách 2018-2019
To dá rozum: Miesto v materskej škole by malo byť nárokovateľné
To dá rozum: Miesto v materskej škole by malo byť nárokovateľné
To dá rozum: Miesto v materskej škole by malo byť nárokovateľné
To dá rozum: Miesto v materskej škole by malo byť nárokovateľné
To dá rozum: Miesto v materskej škole by malo byť nárokovateľné
To dá rozum: Miesto v materskej škole by malo byť nárokovateľné