zatvoriť galériu
závod podnik spoloènos Continental AG v Hannoveri majitelia 51% podielu