zatvoriť galériu
COVID červenej zóne na Klinike pneumológie a ftizeológie I. Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava, lieky