zatvoriť galériu
Poľský prevádzkovateľ zistil únik ropy z ropovodu Družba