zatvoriť galériu
ZLATÉ
TEHLIČKY:
Zverejniť
ich však
odmietli.
V trezore sa
ich údajne
nachádza
sedemnásť.