zatvoriť galériu
NEDOSTATOK V niektorých nemocniciach chýbali ochranné pomôcky, takže ich mali len tí zdravotníci, ktorí prišli do styku s chorými.