zatvoriť galériu
 Milan Vetrák nový predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahranièí