zatvoriť galériu
WA 13 Budapeš - Maïarský minister spravodlivosti Tibor Navracsics poèas tlaèovej konferencie po stretnutí s èlenmi Benátskej komisie v Budapešti 17. mája 2011. Zástupcovia Benátskej komisie zaèali zhromaždova informácie o novej maïarskej ústave.Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva založená v máji 1990,  lepšie známa ako Benátska komisia , pôsobí ako poradný orgán Rady Európy pre ústavné záležitosti. FOTO TASR / AP    Hungary's Justice Minister Tibor Navracsics speaks at the Pa