zatvoriť galériu
Posledná uhoľná elektráreň Vattenfallu v Holandsku, Hemweg 8 pri Amsterdame, bude zatvorená pred prelomom rokov.