zatvoriť galériu
Otvorenie sprevádzkovania reverzného toku plynu Vojany-Užhorod