zatvoriť galériu
PK 46 archív Pokrent - Na archívnej snímke z 23. júna 2022 symbol snehovej vločky na digitálnom regulátore vykurovania ukazuje, že radiátor je vypnutý v nemeckej obci Pokrent v spolkovej krajine Meklenbursko-Predpomoransko. Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) vydal vo štvrtok 29. septembra 2022 naliehavé varovanie. Vyzval spotrebiteľov, aby viac šetrili plynom bez ohľadu na chladné počasie, keďže čísla ukázali nadpriemernú spotrebu, napriek opakovaným prosbám