zatvoriť galériu
Pezinok je okresné mesto, ktoré sa pre blízkosť Bratislavy stáva jej nocľahárňou.