zatvoriť galériu
Zasadnutie Vlady v Novej budove uradu vlady.