zatvoriť galériu
Na ilustračnej snímke kontajner určený na triedený zber plastu, nápojových kartónov a kovových nápojových obalov.
Ako sa skládkuje vo vyspelej Európe a ako v SR?
Ročná produkcia komunálneho odpadu v SR
Odhady množstvo nerecyklovateľného komunálneho odpadu