zatvoriť galériu
žena - sporenie - úspory - hlinené prasiatko
Graf 1: Reálna spotreba slovenských domácností sa neprepadla ani napriek rekordnej inflácii (Index Q4-2019=1)
Graf 2: Miera úspor sa po náraste počas pandémie prepadla
Graf 3: Štruktúra úspor – Vývoj vkladov domácností odzrkadľuje vývoj flexibilnej zložky úspor (mil. €)
Graf 4: Úroveň celkových nominálnych vkladov v ekonomike (mil. €)