zatvoriť galériu
Najmenšie deti sa nedokážu potiť. O to je pre ne páľava zradnejšia.