zatvoriť galériu
Slovensko verzus svet: Gréci dávajú na vedu viac peňazí, preto majú lepšie mzdy ako my
Po vstupe do Európskej únie začalo Slovensko lepšie financovať vedu a výskum.
Po prepočítaní na jedného obyvateľa prišlo za šestnásť rokov k zvýšeniu zdrojov o 248,42 percenta.
Napriek tomu v roku 2020 investovalo z rozpočtu viac peňazí až devätnásť členov Európskej únie.
Pre slabú podporu výskumu majú Slováci reálnu šancu predbehnúť v životnej úrovni len Portugalcov.