zatvoriť galériu
Rušeň nemožno riadiť z kancelárie. Nezáujem o náročnú prácu drží vlaky v depe
Štátny osobný vlakový dopravcova ZSSK eviduje približne desaťpercentný podstav rušňovodičov
Dlhodobý problém v kombinácii s pandémiou spôsobil v januári dočasné zrušenie až 78 vlakových liniek
Zvyšovať kapacity sa nedarí ani napriek uvoľneným nárokom a posilnenému vzdelávaniu
Absolventov štátnych kurzov ľahko preplatia súkromné firmy alebo odchádzajú do zahraničia
Národný dopravca síce platy zvyšuje, no jeho rozpočet je pod tlakom znížených výkonov a rastúcich nákladov
Klimatizovaná dieselmotorová jednotka  861, ktorá je urèená pre regionálnu dopravu
ZSSK